Alle våre massasjekar er selvdrenerende. Vannet blir ikke stående i rørene og du unngår oppblomstring av bakterier. Med riktig rengjøring av karet vil du ha glede av det i mange år framover. Karet skal rengjøres regelmessig med vanlige rengjøringsmidler. Bruk ikke midler med alkohol, løsemiddler eller slipemidler, stålull eller andre redskaper som riper.

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD AV BADEKAR I SOLID SURFACE
For renhold av de frittstående badekarene som er produsert i solid surface benytter man vanlige rengjøringsmidler. Ikke bruk midler med alkohol
eller grove slipemidler, stålull eller andre redskaper som lager riper. For vanskelige flekker bruk svamp som medfølger badekaret.

OZONATOR
Å benytte ozon til rensing av ditt massasjekar er miljøvennlig. Derfor har vi inkludert ozonator som standard utstyr på alle våre massasjekar utstyrt
med vannmassasje. Ozonator er et skjult innebygd rensesystem som renser vannet automatisk og eliminerer behovet for bruk av kjemikalier. Den er
mer effektiv og dreper bakterier betydelig hurtigere enn kjemikalier. Ozon påvirker ikke pH-verdien i vannet og har heller ingen negativ effekt på huden da den hverken irriterer eller tørker ut. Et massasjekar utstyrt med ozonator forenkler den daglige rengjøringen da ozon bryter ned oksidanter i oljer og såpe og dermed etterlater mindre såperestkanter.