Reklamasjon

 Dette skjema skal fylles ut slik at vi kan få behandlet saken korrekt og så hurtig som mulig.

 

 

  • *Garantinummer/karnummer: dette står skrevet på selve karet nær avløpet med sprittusj samt i garantibeviset.

  • NB! Vår garanti dekker kun reklamasjoner på kar som står slik at servicemann fritt kan komme til. Dvs. være løftet fritt fra innmuring og evt. silikonering.
  • Kostnader i forbindelse med reklamasjon SKAL avtales på forhånd. Estimer tid og kostnad, og vent på godkjenning.
  • Faktura for eventuelt utført reklamasjonsjobb må påføres garanti-/karnummer. Det må ikke sendes varer i retur uten avtale.